Win a Rolex at Watchmaster.com

Annuleringsvoorwaarden

Instructies voor herroeping


Herroepingsrecht

U heeft het recht dit contract binnen 14 dagen en zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat u, of een door u aangewezen derde die niet de afzender is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u

Watchmaster ICP GmbH
Charlottenstraße 60
10117 Berlin

Telefoon: +49 (0)800 7244878

E-mail: info@watchmaster.com

door middel van een ondubbelzinnige kennisgeving informeren over (bijv. een brief per post of e-mail) uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde herroepingsformulier, dat echter niet verplicht is.

Een vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzonden kennisgeving geldt als tijdig verricht.Gevolgen van een herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere verzendmethode dan onze goedkoopste standaard verzendmethode) die wij van u hebben ontvangen, onverwijld en binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van uw herroepingsverklaring terugbetalen. De terugbetaling zal worden verwerkt via dezelfde betaalmethode als door u gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Wij zullen een gratis retourverzending label verstrekken als de goederen worden geretourneerd vanuit een land binnen de EU. In alle andere gevallen is de koper verantwoordelijk voor de retourzending. Wij kunnen weigeren u terug te betalen totdat u de goederen heeft afgegeven bij de door Watchmaster aangewezen pakketdienst.


De afnemer is alleen aansprakelijk voor een mogelijke waardevermindering van de goederen, indien deze waardevermindering is veroorzaakt door het behandelen van de goederen op een manier die niet nodig is voor de inspectie van kwaliteit, kenmerken en functionaliteit van de goederen.


Voorbeeld formulier voor herroeping hier
(Gelieve dit formulier in te vullen en aan ons terug te sturen indien u de overeenkomst wenst te herroepen)


Naar
Watchmaster ICP GmbH
Charlottenstraße 60
10117 Berlin

E-mail: info@watchmaster.com

Ik/Wij(*) herroep(en) hierbij de koopovereenkomst voor de volgende goederen:

Datum bestelling (*) / ontvangen op (*)
Naam consument
Adres consument
Handtekening consument (alleen voor papieren kennisgevingen)
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
)
Krijg onze nieuwsbrief
;