Win a Rolex at Watchmaster.com

Annuleringsvoorwaarden


Herroepingsrecht Instructies voor herroeping & Herroepingsrecht


U heeft het recht dit contract binnen 14 dagen en zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat u, of een door u aangewezen derde die niet de afzender is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u


Watchmaster ICP GmbH
Charlottenstraße 60
10117 Berlin
Telefoon: +31 (0)20 8080 715 (NL), +49 (0)30 3080 6565 (DE)
E-mail: info@watchmaster.com

Door middel van een ondubbelzinnige kennisgeving informeren over (bijv. een brief per post of e-mail) uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde herroepingsformulier, dat echter niet verplicht is.
Een vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzonden kennisgeving geldt als tijdig verricht.


Gevolgen van een herroeping

Informeren over zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. brief of e-mail). De klant kan ook gebruik maken van het formulier voor herroeping, echter is dat niet verplicht.


Een herroepingsverklaring wordt geacht tijdig te zijn betekend, indien de afnemer deze vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.


Indien de afnemer de overeenkomst herroept, dan moet Watchmaster alle van de afnemer ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten, maar verminderd met de verzendingskosten voor terugzending binnen veertien dagen na de datum waarop de goederen zijn ontvangen door Watchmaster, aan de afnemer terugbetalen. Watchmaster zal voor de terugbetaling dezelfde betaalmethode gebruiken als werd gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij anders overeengekomen met de klant; De retourverzendkosten zal worden afgetrokken van de terugbetaling.


Nadat Watchmaster de herroepingsverklaring heeft ontvangen, zal Watchmaster zorg dragen voor de terugzending van de goederen. Vanwege de regelmatig hoge waarde van de goederen is de retourzending alleen mogelijk via de door Watchmaster uitdrukkelijk per e-mail gecommuniceerde verzendmethode. Watchmaster zal de afnemer hiervoor een etiket voor de retourzending verstrekken. Het transport zal dan verzekerd worden uitgevoerd door een pakketdienst in naam en in naam van Watchmaster.


Aan de retourzending zijn voor de afnemer kosten verbonden. Tenzij Watchmaster de afnemer voorafgaand aan de retourzending op de hoogte stelt van andere retourverzendkosten, worden de retourverzendkosten berekend volgens de volgende tabel:Waarde van de goederen onder € 25.000 Waarde van de goederen tussen € 25.000 en € 50.000 Waarde van goederen over € 50.000
Terugkeer uit de EU € 80 € 200 € 500
Terug van buiten de EU € 200 € 400 € 800

Indien de afnemer de goederen zelf retourneert, is de herroeping pas geldig vanaf de datum van ontvangst vande goederen door Wachtmaster.Klanten kunnen met vragen of bedenkingen terecht bij de klantenservice op Telefoon: +31 (0)20 8080 715 (NL), +49 (0)30 3080 6565 (DE) E-mail: info@watchmaster.com

Watchmaster mag een terugbetaling weigeren totdat Watchmaster de geretourneerde goederen heeft ontvangen.


De afnemer is slechts aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering is veroorzaakt door het behandelen van de goederen op een wijze die niet noodzakelijk is voor de controle van kwaliteit, kenmerken en functionaliteit van de goederen. Eventuele kosten zullen op de terugbetaling in mindering worden gebracht.
Voorbeeld formulier voor herroeping hier.
(Gelieve dit formulier in te vullen en aan ons terug te sturen indien u de overeenkomst wenst te herroepen)

Naar
Watchmaster ICP GmbH Charlottenstraße 60
10117 Berlin
E-mail: info@watchmaster.com
Ik/Wij(*) herroep(en) hierbij de koopovereenkomst voor de volgende goederen: Datum bestelling (*) / ontvangen op (*) Naam consument Adres consument
Handtekening consument (alleen voor papieren kennisgevingen)
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is


)
Krijg onze nieuwsbrief
;