Win a Rolex at Watchmaster.com

Annuleringsvoorwaarden

1. INFORMATIE OVER HET HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN

1.1. Het volgende herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten in de zin van § 13 van het Duitse Burgerlijke Wetboek, dat wil zeggen personen die koopovereenkomsten sluiten, die overwegend noch aan hun commerciële, noch aan hun zelfstandige professionele activiteit toegeschreven kunnen worden en de koopovereenkomst onder één van de in paragraaf 2.4 (a) en (b) van deze algemene voorwaarden genoemde mogelijkheden hebben gesloten.


1.2. Aanvullende informatie over de mogelijke afwikkeling van een herroeping:

Nadat Watchmaster de herroeping heeft ontvangen, zal Watchmaster het afhalen van de goederen organiseren. Onze klantenservice zal hiervoor contact met u opnemen, om een afhaalafspraak in te plannen. Het afhalen wordt vervolgens uitgevoerd door een pakketdienst namens en in opdracht van Watchmaster. De kosten hiervoor kunt u vinden in tabel 3.2a en zijn voor rekening van de koper.

1.3. Stuur alstublieft geen goederen terug zonder overleg met ons

Neem alstublieft contact op met onze klantenservice als u vragen heeft of in geval van twijfel:

Telefoon: +31 (0)20 8080 715 (NL), +44 (0)20 35100 477 (EN)
Email: info@watchmaster.com

2.1. De tekst van de overeenkomst zal worden opgeslagen bij Watchmaster.


2.2. De definitieve overeenkomst is in het Duits. Vóór het sluiten van de koopovereenkomst heeft de koper de mogelijkheid om invoerfouten op te sporen en te corrigeren.


Herroepingsrecht

Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde persoon die niet de transporteur is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw recht op herroeping uit te oefenen, moet u ons

Watchmaster ICP GmbH
Charlottenstraße 60
10117 Berlin

Telefoon: (+49) 032 221 096 037

E-mail: info@watchmaster.com

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. via een met de post verzonden brief, per fax of per e-mail) informeren over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier dat echter niet verplicht is.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóórdat de herroepingstermijn afloopt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk aan u terug te betalen, uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop wij uw mededeling over de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor de terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk andere afspraken worden gemaakt; in geen geval worden voor u kosten berekend die samenhangen met deze terugbetaling. We halen de goederen op. U dient de directe kosten voor het retourneren van de goederen te betalen. Zie voor de exacte kosten paragraaf 3.2 van de "Informatie over verkoop op afstand en het sluiten van overeenkomsten in de elektronische handel". De kosten zullen niet hoger zijn dan € 250.

U dient uitsluitend te betalen voor een eventueel waardeverlies van de goederen, indien dit waardeverlies terug te voeren is op een voor het testen van de aard, de kenmerken en de werking van de goederen niet noodzakelijk gebruik.


Het herroepingsformulier vindt u hier)
Krijg onze nieuwsbrief
;