Win a Rolex at Watchmaster.com
Wyniki wyszukiwania
Trwa wyszukiwanie...
Nie znaleziono żadnych wyników

Dopasowanie produktu

Warunki rezygnacji

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWA KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

3.1. Niżej wymienione prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie konsumentom w rozumieniu § 13 Kodeksu Cywilnego (BGB), tj. osobom zawierającym umowy kupna, których w większości nie można zaliczyć do ich działalności gospodarczej ani samodzielnej działalności zawodowej i które zawarły umowę kupna z wykorzystaniem jednej z możliwości wymienionych w punkcie 2.4 (a) i (b) niniejszych OWH.


3.2. Dodatkowe informacje dotyczące możliwości zastosowania prawa odstąpienia:

Po otrzymaniu odstąpienia od umowy przez Watchmaster, Watchmaster zorganizuje odbiór towaru. Nasz dział obsługi klienta skontaktuje się, aby ustalić termin odbioru. Następnie firma kurierska dokona odbioru w imieniu i na zlecenie Watchmaster. Należne za to koszty podano w tabeli 3.2.a i ponosi je Nabywca.

3.3. Proszę nie odsyłać do nas zamówionych towarów bez uprzedniej konsultacji z nami.

W razie pytań lub innych wątpliwości proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta:

Telephone: +44 (0)20 35100 477 (EN), +49 (0)30 3080 6565 (DE)
Email: info@watchmaster.com

4.1. Tekst umowy zapisywany jest przez Watchmaster.


4.2. Umowa zawierana jest w języku niemieckim. Przed zawarciem umowy kupna Nabywca ma możliwość sprawdzenia jej pod kątem błędów i poprawienia ich.


Prawo odstąpienia od umowy

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Nabywca ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.

Okres odstąpienia wynosi 14 dni od dnia, w którym Nabywca lub wskazana przez Nabywcę osoba trzecia, nie będąca przewoźnikiem, przejmie w posiadanie ostatni towar.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy nas

Watchmaster ICP GmbH
Charlottenstraße 60
10117 Berlin

Telephone: +44 (0)20 35100 477 (EN), +49 (0)30 3080 6565 (DE)

Email: info@watchmaster.com


Watchmaster ICP UK LTD
STANDARD HOUSE WEYSIDE PARK CATTESHALL LANE
Godalming, Surrey
GU7 1XE
United Kingdom
Email: info@watchmaster.com

o tym poinformować wraz z wyraźnym oświadczeniem (np. wysłany pocztą list, telefaks lub e-mail) o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest jednak obowiązkowy.

W celu zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłać wiadomość o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy natychmiast i najpóźniej w przeciągu czternastu dni od wpłynięcia oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy zwrócić wszystkie płatności, jakie otrzymaliśmy od odstępującego, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu wybrania innego sposobu dostawy niż oferowany przez nas). Do zwrotu wpłat stosujemy ten sam sposób płatności, z którego Nabywca skorzystał przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Nabywcy naliczone żadne opłaty za ten zwrot. Towar zostanie odebrany przez nas. Nabywca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Dokładne koszty znajdują się w punkcie 3.2 „Informacje dotyczące sprzedaży na odległość i zawierania umowy w handlu elektronicznym”. Maksymalne koszty wyniosą ok. 250 EUR.

Koszty zmniejszenia wartości towarów Nabywca ponosi tylko wtedy, jeśli zmniejszenie wartości towarów wynika z obchodzenia się z nimi w inny sposób niż jest to konieczne do oceny jakości, cech i sposobu działania towarów.


Formularz odstąpienia od umowy można znaleźć tutaj)
Dołącz do naszego newslettera
;