Win a Rolex at Watchmaster.com

Batterilag

Som återförsäljare är vi juridiskt och moraliskt skyldiga att ta tillbaka batterier och uppladdningsbara batterier som du har köpt gratis från oss.
Hjälp oss att skydda miljön. Vi vill också påpeka att du, som slutanvändare, är lagligt skyldig att kassera använda batterier och uppladdningsbara batterier uteslutande genom återförsäljare eller specialinställda uppsamlingsställen i enlighet med batteriförordningen.

Symbolen för den överkorsade papperskorgen betyder att batteriet inte får kastas i hushållsavfall.

Pb = batteri innehåller mer än 0,004% bly
Cd = batteri innehåller mer än 0,002% kadmium
Hg = batteri innehåller mer än 0,0005% kvicksilver


)
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
;