Win a Rolex at Watchmaster.com

Cancellation Policy

1. INFORMATION om konsumenters ångerrätt

1.1.Följande ångerrätt finns endast tillgänglig till konsumenter enligt § 13 civillagen, det vill säga personer som avslutande köpeavtal som inte kan till stor del hänföras till antingen personens kommersiella eller oberoende professionella aktiviteter och köpeavtalet har slutits enligt de möjligheter som anges i klausul 2,4 (a) och (b) i dessa GTC.


1.2. Ytterligare information om eventuell behandling av ett återkallande:

När Watchmaster har fått återkallande kommer det att ordna så att varorna samlas in. Vår kundtjänst kommer att kontakta dig för att komma överens om ett samlingsdatum. Kollektionen kommer sedan att utföras av en budfirma i namn och på uppdrag av Watchmaster. De kostnader visas i tabell 3.2a och skall bäras av köparen.

1.2.a

Österrike32,12 €
Belgien32,12 €
Tjeckien45,90 €
Danmark32,12 €
Finland32,12 €
Frankrike32,12 €
Tyskland9,78 €
Irland33,12 €
Italien33,12 €Venice 56,32 €
Luxemburg32,12 €
Monaco32,12 €
Nederländerna32,12 €
Norge39,91 €
Polen33,12 €
Portugal33,12 €
Spanien33,12 €
Sverige33,82 €
Turkiet39,95 €
Storbrittanien32,82 €
Andra Europeiska länderUpp till maximalt 250,00 €


1.3. Skicka inte tillbaka beställda varor utan att rådfråga oss först.

Om du har några frågor eller är osäker, kontakta vår kundtjänst under:

Telefon: 0208 88526
Email: info@watchmaster.com

2.1. Avtalstexten skall lagras av Watchmaster.


2.2. Avtal skall slutas i Tyskland. Innan avslutning av köpeavtalet, kommer köparen att ha möjlighet att identifiera och korrigera inmatningsfel.


Ångerrätt

Cancellation policy

Ångerrätt

Du har rätt att häva avtalet utan att ange skäl inom en period av 14 dagar.

Uppsägningstiden är 14 dagar från den dag då du eller en tredje person som utsetts av dig som inte är bärare fick sista varorna.

För att utöva din ångerrätt måste du meddela

Watchmaster ICP GmbH
Charlottenstraße 60
10117 Berlin

Telefon: 0208 88526

Email: info@watchmaster.com


Watchmaster ICP UK LTD
STANDARD HOUSE WEYSIDE PARK CATTESHALL LANE
Godalming, Surrey
GU7 1XE
Storbrittanien
Email: info@watchmaster.com

med hjälp av ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat med post, fax eller e-post) om ditt beslut att avbryta detta avtal. Du kan använda modellen avbeställningsformulär, men detta är inte obligatoriskt.

Uppsägningstiden är uppfyllt om du skickar meddelandet att du motionerar din ångerrätt innan ångertiden löper ut.

Konsekvenser av uppsägning

Om du avbryter detta avtal, måste vi återbetala dig alla betalningar vi fått från dig, inklusive leveranskostnader (bortsett från de ytterligare kostnaderna eftersom du valt en annan typ av leverans från den billigaste standardleverans vi erbjuder) utan onödigt dröjsmål och senast inom två veckor från den dag då vi fått meddelandet om att du avbryter detta avtalet. Vi kommer att efterskänka återbetalningen på samma sätt som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen avtalats med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi ska samla varorna. Du måste bära de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varan. De exakta kostnaderna återfinns i klausul 3.2 i "Information om distansförsäljning och att sluta avtal i elektronisk handel". Kostnaderna kommer inte att överstiga 250 euro eller däromkring.

Du kommer bara hållas ansvarig för värdeminskning av varorna om den värdeminskningen var ett resultat från någon annan hantering än vad som är nödvändig för att förvissa sig om varornas egenskaper och funktion.


Du hittar avbeställningsformuläret här)
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
;